Συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Advisory Board) για τον επανασχεδιασμό της νοσοκομειακής και μετα-νοσοκομειακής φροντίδας στην χώρα – σε εξέλιξη

13 Ακαδημαϊκοί

Επιστήμονες στην Οργάνωση των Συστημάτων Υγείας, στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Πολιτική Υγείας

7 Πανεπιστήμια

ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΠΑΔΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Policy Paper

Εμπεριστατωμένες προτάσεις για την αναδιοργάνωση της Νοσοκομειακής και της Μετα-Νοσοκομειακής φροντίδας στη χώρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο