Ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης των Χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΙΣΝ για α) την πρόληψη των λοιμώξεων και β) την εκπαίδευση των στελεχών των Μονάδων Εντατικής Φροντίδας – σε εξέλιξη

Συμμετοχή στο 5-ετές πρόγραμμα επί της Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής

Χρημ/ση ΙΣΝ: Ανάπτυξη δεικτών για την μέτρηση της ποιότητας, πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση

Αvάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης:

  • του 5-ετούς προγράμματος εκπαίδεuσης των επαγγελματιών υγείας στην Πρόληψη και έλεγχο των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής (Μνημόνιο Συvεpyασίας με τo ΙΣΝ)
  • του 5-ετούς προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών των Μονάδων Εντατικής Φροντίδας (Γιατροί – Νοσηλευτές) και εφοδιασμού με τεχνολογικό ε οπλισμό (Μνημόνιο Συvεpyασίας με τo ΙΣΝ)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο