Δελτίο Τύπου

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την ευκαιρία της παρουσίας του ΟΔΙΠΥ στη Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται η ανάπτυξη της στενής συνεργασίας με τα Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, κλιμάκιο του ΟΔΙΠΥ θα διενεργήσει επισκέψεις εργασίας στα Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ, συνεχίζοντας την εξαιρετική έως σήμερα ανάπτυξη συνεργειών με αυτά.

Μέχρι σήμερα, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει τεθεί επιτυχώς σε πιλοτική εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το επιχειρησιακό Σχέδιο “Safe Hospital”, με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων κωδικών για τη διαχείριση επειγουσών και έκτακτων καταστάσεων. Επίσης, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 νοσοκομείων της χώρας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την Πρόληψη των Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής GRIPP–SNF, για τη συστηματική καταγραφή των λοιμώξεων και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων στους ασθενείς.

Η ασφαλής και επικεντρωμένη στον ασθενή φροντίδα αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η άριστη ανταπόκριση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των στελεχών όλων των υπηρεσιών αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου καθώς και η στόχευσή τους στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ανοίγει ένα νέο κύκλο συνεργασίας με τον ΟΔΙΠΥ για την πιλοτική εφαρμογή των Δεικτών Μέτρησης της Ποιότητας (Ασφάλειας, Αποτελεσματικότητας και Ανταποκρισιμότητας) των Υπηρεσιών του.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί και στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ επίσκεψη συνεργασίας, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή των Δεικτών Μέτρησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο της διασφάλισης και της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο