Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη «Περιγραφή της Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ & Λειτουργίας ανάπτυξης του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι» σχετικά με το ΥΠ-1 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf Διακήρυξη 01_2023 ΟΔΙΠΥ ΑΕ ΝΟΣΠΙ ΥΠ1 23PROC012156354 1 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο