Διακρατικό Πρόγραμμα (Μελέτη PaRIS) : Έναρξη συμμετοχών

                                                                          

 

 Συμμετοχή στη μελέτη PaRIS

Πρόκειται για μια διακρατική μελέτη η οποία διεξάγεται σε 20 χώρες υπό το συντονισμό διεθνούς κοινοπραξίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στην Ελλάδα, η μελέτη υλοποιείται από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας  του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με τη συνεργασία του Οργανισμού για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), του Υπουργείου Υγείας, και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στη διερεύνηση των απόψεων των ασφαλισμένων και των ιατρών για τις υπηρεσίες των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ. Κέντρων Υγείας, Τοπικών Μονάδων Υγείας, εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ).

Εφόσον λάβετε ένα μήνυμα/πρόσκληση (sms ή email) μέσω του συστήματος της άυλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ή ένα έντυπο ερωτηματολόγιο μέσω ταχυδρομείου (με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την επιστροφή του), μην αφήσετε την ευκαιρία, να εκφράσετε τις απόψεις σας για το σύστημα υγείας, να πάει χαμένη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της μελέτης στο:

https://sites.google.com/view/paris-greece

Μετάβαση στο περιεχόμενο