ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Εισαγωγή στην Κλινική Διακυβέρνηση-Λειτουργία οργάνων κλινικής Διακυβέρνησης – Αξιολόγηση της Διοικητικής και κλινικής αποτελεσματικότητας (10 ώρες-2ήμερο)

Ωφελούμενοι: Οι Διοικήσεις των Φορέων του Συστήματος Υγείας (στελέχη Υπουργείου, Διοικήσεις ΥΠΕ, Νοσοκομείων, μονάδων ΠΦΥ, συνεπικεφαλής Ιατρικών και Νοσηλευτικών Διευθύνσεων και Πρόεδροι Νοσοκομειακών Επιτροπών).

Περιγραφή: Η λειτουργία και εποπτεία των υπηρεσιών μέσα από το πρίσμα της Κλινικής Διακυβέρνησης αποτελεί τη βασική μεταρρύθμιση στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας για την υιοθέτηση κουλτούρας διασφάλισης της ποιότητας αλλά και την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Ασθενών και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης και είχαν πρόσβαση σε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.

Βασικές Ενότητες του Προγράμματος:

  • Διοικητική και Κλινική Ηγεσία
  • Ορισμοί, ονοματολογία και διεθνής εμπειρία
  • Ο ρόλος των ενδονοσοκομειακών επιτροπών και οργάνων στην άσκηση Ηγεσίας και Κλινικής Διακυβέρνησης – Αρχές και Διαδικασίες Λειτουργίας των Επιτροπών
  • Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στις Υπηρεσίες Υγείας – Ο ρόλος του Ασθενή/ωφελούμενου στην Κλινική Διακυβέρνηση – Ενημέρωση – Εκπαίδευση – Συναίνεση
  • Κλινικός έλεγχος διαχείρισης ασθενών/ωφελούμενων (clinical audit) – Τυποποίηση
  • Εκπαίδευση, συνεχής κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη στο ΕΣΥ
  • Ανάπτυξη, μέτρηση και αξιολόγηση/αξιοποίηση δεικτών ποιότητας σε κλινικά περιβάλλοντα
  • Εποπτεία της κλινικής αποτελεσματικότητας, απόδοσης, συμμόρφωσης και ποιότητας μέσω δεικτών (Key Performance Indicators)

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβε χώρα:

  • Στην Αθήνα, στις 11-12 Οκτωβρίου 2021, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, ΤΚ 115 27.
  • Στη Θεσσαλονίκη, στις 2-3 Νοεμβρίου 2021, στο Αμφιθέατρο του ΓΝ Παπαγεωργίου, Δυτική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ 56429, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο