Η σημασία της αξιολόγησης της ποιότητας των διαγνωστικών εξετάσεων βιοδεικτών για την πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές καινοτόμες θεραπείες

Την σημασία της αξιολόγησης της ποιότητας των διαγνωστικών εξετάσεων βιοδεικτών για την πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές καινοτόμες θεραπείες ανέδειξε ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΙΠΥ κ. Ε. Θηραίος μιλώντας στην Διημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) «Η πρόσβαση στην εξατομικευμένη ιατρική- Σήμερα και αύριο».

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι η εξέταση και χρησιμοποίηση βιοδεικτών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ογκολογική θεραπεία τα τελευταία χρόνια, προσδίδοντας εξαιρετικές δυνατότητες στον τομέα της εξατομικευμένης ογκολογίας.

Παρά την τεράστια πρόοδο και το εύρος των επιλογών που προσφέρουν στην αντιμετώπιση του καρκίνου οι βιοδείκτες, οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό, παράλληλα με μία σειρά προβλημάτων, όπως η μη αποζημίωση τους, η μη ένταξή τους στη σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά και η ποιότητα των διαγνωστικών ελέγχων, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την πρόσβαση των ασθενών στην εξατομικευμένη θεραπεία.

Ο κ. Θηραίος  πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ερευνητικής ομάδας του κ. Κ. Σουλιώτη, το 99% των ογκολόγων ζητούν από τους ασθενείς τους να κάνουν εξέταση βιοδεικτών, ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών έρχονται αντιμέτωποι με το που θα κάνουν την εξέταση και πως. Επιπρόσθετα, οι εξετάσεις βιοδεικτών δεν είναι σημαντικές μόνο για την επιλογή της θεραπείας αλλά, εξοικονομούν και πόρους στο σύστημα υγείας. Περίπου 46% των ασθενών, αλλάζει θεραπεία θεωρώντας ότι δεν είναι αποτελεσματική, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει αν πρέπει να το κάνει ή όχι και αυτό γιατί δεν έχει κάνει εξέταση βιοδεικτών.

Τέλος, ο κ. Θηραίος σημείωσε ότι στην κατεύθυνση αυτή έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί προτάσεις, έτσι ώστε το σύστημα υγείας να μπορέσει να επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις στις εκβάσεις των ασθενών. Οι προτάσεις πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη διαδικασιών για την παράλληλη έγκριση των φαρμάκων και των ανάλογων βιοδεικτών
  • Θέσπιση ειδικού προϋπολογισμού για εξετάσεις βιοδεικτών
  • Υποχρεωτική διαπίστευση ISO των εργαστηρίων και συμμετοχή σε πρόγραμμα ΕQA (εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας)
  • Περιφερειακά κέντρα εξετάσεων για τη βελτίωση κόστους-αποδοτικότητας και ανάπτυξη τεχνογνωσίας.
  • Συλλογή δεδομένων σε κεντρική βάση για την παρακολούθηση του επιπολασμού των βιοδεικτών και τον εντοπισμό τάσεων όσον αφορά στην ανταπόκριση ασθενών σε θεραπείες
  • Κατευθυντήριες οδηγίες για τον ολοκληρωμένο έλεγχο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο