Οργανωτική Δομή

Όργανα Διοίκησης

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ

του Χαράλαμπου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ

ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του Γρηγορίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Master in International Healthcare Management, Economics & Policy (MIHMEP)

Master in Business Administration (MBA)

Master in Telemedicine & Healthcare (MSc)

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

του Ευάγγελου

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Νικολάου

Μέλος – Γραμματέας Δ.Σ

Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

του Ευάγγελου

Μέλος Δ.Σ.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων & Εποπτευόμενων Φορέων

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας

Υπουργείο Υγείας

 

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ.

Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΣΕΑΑ – ΕΟΔΥ

ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

του Μιχαήλ

Μέλος Δ.Σ.

Ιατρός Ορθοπεδικός

Οργανόγραμμα

Διευθύνσεις

Η διοικητική διάρθρωση των Διευθύνσεων του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. είναι:

Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Πληροφορικής, Δικτύων και Ψηφιακών Συστημάτων

Διεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας

Διεύθυνση Ασφάλειας Και Διαχείρισης Κινδύνου Νοσηλευτικών Μονάδων

Διεύθυνση Στρατηγικού, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης

Διεύθυνση Διασφάλισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου Και Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Μετάβαση στο περιεχόμενο