Πίνακας Μοριοδότησης της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών [Κατόπιν της αρ. πρωτ. 954/24-10-2022 (ΑΔΑ: 9Π8Ρ46ΜΜΤΤ-ΚΘ3) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος]

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 6Ε0Γ46ΜΜΤΤ-ΔΩ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΔΟΥ 174 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο