Πίνακας Μοριοδότησης της Διεύθυνσης Έρευνας και Εκπαίδευσης [Κατόπιν της αρ. πρωτ. 953/24-10-2022 (ΑΔΑ:65ΕΨ46ΜΜΤΤ-ΝΤ9) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος]

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 615Ζ46ΜΜΤΤ-ΖΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΕ ΤΕΛΙΚΟΣ 172 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο