Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τους τελικούς σταθμούς πληροφοριών (info points)

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 20221201 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Info Points Interreg 22PROC011729036 801 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο