Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Υλοποίησης Δράσεων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Capacity Building / Study Visits) ως τμήμα του Παραδοτέου D4.16.1 στο πλαίσιο του Co-operation Programme “Interreg V-A “Greece – Italy” (EL-IT) 2014-2020

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Capacity Building_signed 22PROC011200487 469 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο