Δελτίο Τύπου για τη Στενή συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Με στόχο την βελτίωση στις δημόσιες δομές υγείας, τις δημόσιες δομές αποκατάστασης, τις ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (εργαστήρια φυσικοθεραπείας) κ.α, συναντήθηκαν την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 αντιπροσωπεία του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ με την Διοίκηση του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ πρότεινε στον Ο.ΔΙ.Π.Υ την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την προώθηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν.
Συγκεκριμένα, ετέθη το θέμα της αναγκαιότητας της εφαρμογής ενιαίου ψηφιακού παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας που θα αναδείξει την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των φυσικοθεραπευτών αλλά και τις ελλείψεις φυσικοθεραπευτών σε σχέση με των αριθμό των ανεπτυγμένων κλινών στα Νοσοκομεία.
Ελλείψεις στην στελέχωση αλλά και στις υποδομές υφίστανται και στο Δημόσιο σύστημα αποκατάστασης. Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ ανέδειξε την ανάγκη της οργάνωσης του συστήματος παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης κατ΄ οίκον μετά το στάδιο της αποκατάστασης σε οργανωμένες μονάδες, πρακτική που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας Π.Σ.Φ και Ο.ΔΙ.Π.Υ τέθηκε ο στόχος της αποτύπωσης των βιοστατιστικών δεδομένων κατά ICD10 και των διαθέσιμων πόρων, σε όλο το φάσμα της κινητικής αποκατάστασης καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης τεκμηριωμένης πρότασης για την αναμόρφωση του συστήματος αποκατάστασης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.
Από πλευράς Π.Σ.Φ μετείχαν: ο κ. Λυμπερίδης Πέτρος- Πρόεδρος Π.Σ.Φ και ο κ. Μπουρνουσούζης Ελευθέριος- Β΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Π.Σ.Φ.
Από πλευράς Ο.ΔΙ.Π.Υ μετείχαν: η κα Καϊτελίδου Δάφνη- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ, ο κ. Μπαλάνης Βασίλειος Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Ραφτόπουλος Βασίλειος μέλος του Δ.Σ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο