Ανάπτυξη Σχεδίου λειτουργίας για «Ασφαλές Νοσοκομείο» σε επείγουσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – σε εξέλιξη

  • Όλες οι νοσηλευτικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν ένα!!!
  • Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια μονάδα θα ανταποκρίνεται και θα ανακάμπτει από όλους τους κινδύνους με βασικό γνώμονα την προάσπιση της ασφάλειας των ασθενών και τη  διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δεδομένες συνθήκες

Στόχος η βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης των Νοσοκομείων σε μια σειρά καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ποικίλλουν σε κλίμακα, διάρκεια και αιτία.

  • Τα πρότυπα και οι διαδικασίες που περιγράφονται και στηρίζονται σε κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στη βιβλιογραφία αλλά και στην εμπειρία που διαθέτουν τα εξειδικευμένα στελέχη του ΟΔΙΠΥ
  • Για πρώτη φορά, θα ενεργοποιηθούν οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΠΟΥ και θα γίνουν ασκήσεις ετοιμότητας (και στη συνέχεια σε ετήσια βάση) υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του ΟΔΙΠΥ (mock drills)
Μετάβαση στο περιεχόμενο