Δελτίο Τύπου για την ημερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ

Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.Δ.Ι.Π.Υ), διοργάνωσε στα πλαίσια της ΔΕΘ Ημερίδα προκειμένου να παρουσιάσει το έργο του, αλλά και το πλάνο δράσεων για την επόμενη χρονιά. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Νέο Δημαρχείο της Πόλης και αφιερώθηκε στη μνήμη του καθηγητή και πρωτεργάτη του ΕΣΥ Άρη Σισσούρα.

Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό η κα. Μελίνα Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Δημήτρης Τσαλικάκης, Διοικητής 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ.  Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και ο κ. Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Εισηγητές της Ημερίδας ήταν ο κ. Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΟΔΙΠΥ A.E. και ο κ. Ελευθέριος Θηραίος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης – Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

Ο κ. Μπαλάνης παρουσίασε το σημαντικό έργο του Οργανισμού και την εξέλιξη βασικών μεγεθών του κατά την πρώτη διετία λειτουργίας του. Ανακοινώθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη στην Ελλάδα τάση μείωσης λοιμώξεων σε συγκεκριμένους δείκτες όπως αναδείχθηκε στα δέκα πιλοτικά νοσοκομεία στα οποία υλοποιεί ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα CLEO το πρόγραμμα GRIPP που χρηματοδοτείται από το ΙΣΝ. Αναδείχθηκε ο μεγάλος αριθμός δράσεων από τα κλιμάκια του ΟΔΙΠΥ σε όλη τη χώρα συμπεριλαμβανομένων 27 ελέγχων σε νοσοκομεία, που μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσουν τους 36. Ο κος Μπαλάνης αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δημιουργία 40 δεικτών ποιότητας, καθώς και το πλάνο διάχυσής τους σε όλη τη χώρα, αφού ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα που τρέχει ήδη σε 14 νοσοκομεία, αλλά και στο σημαντικό όφελός τους που περιλαμβάνει σε επιλεγμένους δείκτες τη βελτίωση κατά 80% της καταγραφής των συμβάντων και κατά 20% της ταυτοποίησης ασθενών, των πτώσεων και κατακλίσεων. Ακόμη, ανακοινώθηκε η δημιουργία 21 Προτύπων Ποιότητας και παρουσιάστηκε η μεγάλη συμμετοχή των Επαγγελματιών Υγείας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΔΙΠΥ, οι οποίοι ξεπέρασαν ήδη τους 1,500. Τέλος, έγινε αναφορά στο Γραφείο Διαχείρισης έργων του ΟΔΙΠΥ, μέσω του οποίου τρέχουν συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ύψους άνω των € 24 εκ.

Ο κος Θηραίος παρουσίασε τον προγραμματισμό των δράσεων του Οργανισμού και την επιστημονική προσέγγιση που ακολουθείται στην υλοποίησή τους. Παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους του ΟΔΙΠΥ, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών, με στόχο την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Έκανε αναφορά στα βασικά εργαλεία για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΟΔΙΠΥ και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη ενός Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των Μονάδων Υγείας βάσει προτύπων, κριτηρίων, πολιτικών και διαδικασιών ποιότητας, την ανάπτυξη ενός Εθνικού Χάρτη Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας για την συνδυασμένη αποτύπωση των στοιχείων των αναγκών υγείας του πληθυσμού, της προσφοράς αλλά και της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, καθώς και την προτυποποίηση της φροντίδας της φροντίδας στο μονοπάτι (pathway) των ασθενών και την ανάπτυξη δικτύων ολοκληρωμένης φροντίδας για χρόνια νοσήματα με την εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων στο πλαίσιο μιας Κλινικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρουσιάστηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο και τα πρώτα αποτελέσματα από τα πιλοτικά νοσοκομεία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των νοσοκομείων και την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης,  την μέτρηση της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών μέσω δεικτών ποιότητας, καθώς και την αναφορά με βάση την οπτική των ασθενων, μέτρηση εμπειριών και αποτελεσμάτων από τους ασθενείς (PREMs & PROMs). Τέλος  παρουσιάστηκε η υλοποίηση από τον ΟΔΙΠΥ του προγράμματος υπηρεσιών κατ΄ οίκον περίθαλψης και νοσηλείας (Hospital at Home), η πιλοτική φάση του οποίου έχει ξεκινήσει σε τρία νοσοκομεία.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ενεργό συμμετοχή των στελεχών των διοικήσεων και των μονάδων υγείας και τη διατύπωση χρήσιμων σχόλιων και προτάσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τον Οργανισμό στο πνεύμα συνεργασίας με τη διοίκηση των ΥΠε και τους επαγγελματίες υγείας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο