Δελτίο Τύπου για το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου Cooperation for Health 2 (CoofHea2)

Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας για υπηρεσίες τηλεϊατρικής

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Cooperation for Health 2 (CoofHea2), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας συστηματικής προσέγγισης για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών στις διασυνοριακές περιοχές μέσω στρατηγικών δράσεων.

Το συνέδριο χαιρέτισαν από την Ελλάδα ο κ. Νικόλαος Νομικός, Ειδικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας κας. Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο κ. Βασίλειος Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και η κα. Ελένη Γιαννοπούλου, Στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία. Από την ιταλική πλευρά, ο κ. Gianfranco Gadaleta, Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία και οι κ.κ. Giovanni Gorgoni και Franscesco Fera, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Έργων αντίστοιχα της AReSS Puglia.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, έγινε παρουσίαση του έργου από τον κ. Ελευθέριο Θηραίο, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., καθώς και των ψηφιακών εφαρμογών υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας και των εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Παρουσιάστηκε η ιταλική πλατφόρμα «COReHealth» και η ελληνική πλατφόρμα «eHealthPass», η οποία εφαρμόστηκε πιλοτικά σε συνδυασμό με ένα σύστημα οξυμέτρου και gateway σε ένα δίκτυο νοσοκομείων στην Ελλάδα, ήτοι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας, την online real-time αυτοματοποιημένη λήψη και αποθήκευση ιατρικών μετρήσεων από ασύρματα συνδεδεμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την υποστήριξη έκτακτων αναγκών, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιχειρησιακής αξιοποίησής της για την άμεση και ασφαλή διαχείριση ασθενών με Covid-19, μέσω των ψηφιακών και τηλεμετρικών λειτουργιών της.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα διαδικτυακής συνεργασίας η οποία υποστηρίζει την πρόσβαση των Νοσοκομείων που συμμετέχουν στο έργο και των επαγγελματιών υγείας σε επιστημονικές μελέτες και καλές πρακτικές, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Στελέχη των Νοσοκομείων Γ.Ν. Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, Π.Γ.N.Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”, Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”, Γ.Ν. Πρέβεζας, και Γ.Ν. Άρτας συμμετείχαν στο συνέδριο και μοιράστηκαν με το κοινό την συμβολή της πλατφόρμας – και των λοιπών εργαλείων του έργου – στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το έργο Cooperation for Health 2 αποτελεί παράδειγμα διασυνοριακής συνεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, μία συνεργασία που μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί και να επεκταθεί αξιοποιώντας ακόμα και το πλαίσιο του νέου Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027, όπως αυτό παρουσιάστηκε από την κα Ελένη Γιαννοπούλου, στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος.

Το κλείσιμο του Συνεδρίου σφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Απουλίας, με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας των φορέων και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Ο κ. Βασίλειος Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΔΙ.Π.Υ., δήλωσε ικανοποιημένος για την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Σήμερα, η ομάδα του Ο.ΔΙ.Π.Υ., έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο. Σε μόλις τρία χρόνια από την ίδρυσή μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση του πρώτου μας έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο CoofHea 2 ήρθε κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 που έπληξε σοβαρά τις χώρες μας και μας έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ασθενείς μας. Η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας μας από την Πάτρα και τα Ιωάννινα ήταν υψίστης σημασίας καθώς αναπτύξαμε βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση μακροχρόνιων Covid ασθενών χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και καλές πρακτικές από το εξωτερικό. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. παραμένει προσηλωμένος στον βασικό του σκοπό που είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://coofhea2.eu/.

-Συμμετέχουν στη φωτογραφία τα μέλη των ομάδων έργου των εταίρων AreSS Puglia της Περιφέρεια της Απουλίας, του ΟΔΙΠΥ και του Υπουργείου Υγείας

-Ο κ. Βασίλειος Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο