Τμήματα και Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου Και Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α) Τμήμα Παρακολούθησης Της Εφαρμογής Των Κλινικών Προτύπων Και Δεικτών Ποιότητας
β) Τμήμα Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
γ) Τμήμα Επιθεωρήσεων Νοσηλευτικών Μονάδων
δ) Τμήμα Κλινικής Διακυβέρνησης Και Αριστείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο