«Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας» σχετικά με το ΥΠ-2 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 20230831 Υπ 2 Υγειονομικός Χάρτης 23PROC013333515 5 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο