Εργαστήρια Διασφάλισης της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Υπηρεσία (11 διήμερα δια ζώσης εργαστήρια σε όλη τη χώρα)

O Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ. AE.) πρόκειται να διοργανώσει, εντός του 2022, διήμερα κλινικά εργαστήρια εκπαίδευσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και των Γραφείων Ποιότητας των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, με τίτλο: «Εργαστήριο Διασφάλισης της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Υπηρεσία», εκκινώντας ένα νέο κύκλο επιστημονικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, που στοχεύουν στη σταδιακή ενσωμάτωση των σύγχρονων λειτουργικών προτύπων διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας και στην ενίσχυση της κουλτούρας ασφαλείας.

Σκοπός του κύκλου των εκπαιδεύσεων είναι να επικοινωνηθούν τα standards της ποιότητας και ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας καθώς και οι στρατηγικές σύνδεσης της Νοσηλευτικής υπηρεσίας με τη διασφάλιση της ποιότητας προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις ενίσχυσης της ασφαλείας των ασθενών, τυποποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των λειτουργιών των Νοσοκομείων. Μεταξύ των άλλων, θα δοθούν κατευθύνσεις για την μείωση των σφαλμάτων στην εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας, την πρόληψη συμβάντων με επίπτωση στην κλινική αποτελεσματικότητα καθώς και την παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας. Το κλινικό εργαστήριο θα περιλαμβάνει workshops με στόχο την ανάλυση σεναρίων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Το υλικό και το περιεχόμενο των κλινικών εργαστηρίων βασίζεται σε Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και σε διεθνή πρωτόκολλα που δημοσιεύονται επίσημα από Διεθνείς Οργανισμούς.

Τα κλινικά φροντιστήρια θα λάβουν χώρα σε: Ρέθυμνο, Τρίπολη, Λαμία, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Ρόδο, Μυτιλήνη, Αθήνα. Την επιστημονική ευθύνη για το περιεχόμενο και την υλοποίηση του κλινικού εργαστηρίου έχει η Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου Και Διακυβέρνησης του ΟΔΙΠΥ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο