Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης: Τεχνική αντιπροσωπεία της Αλβανίας επισκέπτεται Μονάδες Υγείας για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας του WHO 2020–2025 – «Ενωμένη Δράση για Καλύτερη Υγεία» (EPW) στοχεύει στην συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές των κρατών-μελών για την καλύτερη φροντίδα Υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 3 με 6 Απριλίου 2023 αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας (MoHSP) και του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας της Αλβανίας (ASCK) επισκέφθηκε την Ελλάδα, με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σχετικά με καινοτομίες που αφορούν στη βελτίωση διαφόρων πτυχών της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών στην Αλβανία.

Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε., μετά από σχετικό αίτημα του Γραφείου Ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Αθήνα (WHO Office on Quality of Care and Patient Safety), διοργάνωσε το πρόγραμμα συναντήσεων της τεχνικής αντιπροσωπείας της Αλβανίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών του ελληνικού πλαισίου ποιότητας της περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών, που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης της Αλβανίας.

Ειδικότερα, στις 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. με την παρουσία της Προέδρου κας Δ. Καϊτελίδου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Β. Μπαλάνη, του Γενικού Διευθυντή κ. Ε. Θηραίου και των κ.κ Α. Καραίσκου Δ/ντριας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνου και Π. Ράμου Δ/ντριας Διασφάλισης Ποιότητας, προκειμένου να ενημερωθεί η τεχνική αντιπροσωπία της Αλβανίας για τις καινοτόμες δράσεις του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. που αφορούν στην χαρτογράφηση της λειτουργίας των νοσοκομείων, στην εφαρμογή δεικτών για την αποτύπωση της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής μονάδας και της ασφάλειας των ασθενών, στην υιοθέτηση προτύπων και διαδικασιών φροντίδας, καθώς και στην διερεύνηση των εμπειριών των ασθενών σύμφωνα με σύγχρονα μοντέλα που ακολουθούν διεθνείς οργανισμοί.

Στις 4 & 5 Απριλίου έγιναν επισκέψεις, με τη συνοδεία των εκπροσώπων του ΟΔΙΠΥ κ. Ε. Θηραίο και κα. Α. Καραϊσκου και του WHO, στο Αττικό νοσοκομείο, την ΗΔΙΚΑ και το Κέντρο Υγείας Βάρης με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με  τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας στο επίπεδο των νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού ιατρού,  καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα υγείας,  με την  παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Επίσκεψη στα γραφεία του  Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε

Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Επίσκεψη στα γραφεία της ΗΔΙΚΑ

Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Βάρης

Μετάβαση στο περιεχόμενο