Επανασχεδιασμός των Νοσοκομειακών και Μετα-νοσοκομειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούνιος 2021

 

Με δεδομένη την ανάγκη τεκμηρίωσης του αναγκαίου Επανασχεδιασμού της Νοσοκομειακής, της Μετανοσοκομειακής και της Χρόνιας Φροντίδας, ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ανέθεσε σε ομάδα ειδικών επιστημόνων την ανάδειξη των υφιστάμενων προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη σχεδιασμού, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις επανασχεδιασμού

 

 

 

Η συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στους οποίους ανατέθηκε η παρούσα μελέτη ήταν άμισθη.

 

Συντονισμός Συγγραφικής Ομάδας:

 

Τούντας Γιάννης

 

ΟμότιμοςΚαθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Υφαντόπουλος Ιωάννης

 

Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Μέλη Συγγραφικής Ομάδας (με αλφαβητική σειρά):

 

Αθανασάκης Κώστας

 

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Βοζίκης Αθανάσιος

 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Γείτονα Μαρία

 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Γούλα Ασπασία

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Ζαούτης Θεοκλής

 

Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ζηλίδης Χρήστος

 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Καϊτελίδου Δάφνη

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Οικονόμου Χαράλαμπος

 

Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Πιερράκος Γιώργος

 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Πολύζος Νίκος

 

Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Σουλιώτης Κυριάκος

 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μετάβαση στο περιεχόμενο