Πίνακας Μοριοδότησης της Διεύθυνσης Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης [Κατόπιν της αρ. πρωτ. 952/24-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ5246ΜΜΤΤ-ΕΗ8) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος]

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 6ΠΓ446ΜΜΤΤ-9ΗΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΔΠΥ 173 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο