Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη α) τεσσάρων (4) συμβάσεων για την παροχή ανεξαρτήτων συμβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας και β) δυο (2) συμβάσεων Επιθεωρητών/τριών επαγγελματιών υγείας, για την παροχή ανεξαρτήτων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την υποστήριξη των κλιμακίων του ΟΔΙΠΥ στη Διενέργεια διαδικασίας επιτόπιας αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας ασθενών σε Ελληνικά νοσοκομεία και εκπόνηση αναφορών προς τη Διοίκηση του ΟΔΙΠΥ, καθώς επίσης και τη δημιουργία σχετικής έκθεσης.

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 20231117 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 23PROC013786885 982 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο