ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο