Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη Βασικού Πυρήνα Δεικτών Αξιολόγησης της Ποιότητας των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών – σε εξέλιξη

Ο ΟΔΙΠΥ σε συνεργασία με Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ανέπτυξε έναν βασικό πυρήνα δεικτών, βάσει της μεθοδολογίας Διεθνών Οργανισμών

Έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή τους σε επιλεγμένα Νοσοκομεία της χώρας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο