Συμμετοχή του κ. E. Θηραίου, Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΙΠΥ, στην ημερίδα «Εμβολιασμός και Δημόσια Υγεία: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Ο κ. E. Θηραίος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΙΠΥ, στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα «Εμβολιασμός και Δημόσια Υγεία: Προκλήσεις και Προοπτικές», επισήμανε τον ρόλο των ψηφιακών εφαρμογών στη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού αλλά και στην ενεργό συμμετοχή και συμμόρφωση των πολιτών, μέσω ενσωματωμένων μηνυμάτων στη ροή εργασίας και υπενθυμίσεων για το σημείο παροχής φροντίδας.

Με την βοήθεια των ψηφιακών αυτών εργαλείων θα είναι εφικτή η παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε πραγματικό χρόνο και η ανάπτυξη δεικτών ποιότητας και επίδοσης του συστήματος υγείας στην διενέργεια του Εθνικού Εμβολιαστικού Προγράμματος.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα προσδώσει την δυνατότητα ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών για την βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης με σκοπό την επίτευξη των στόχων των δημόσιων πολιτικών υγείας και την παραγωγή περιοδικών εκθέσεων αναφορικά με την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος για τους θεσμικούς φορείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους πολίτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο