Συμμετοχή του ΟΔΙΠΥ ΑΕ στην κλειστή συζήτηση με θέμα :«Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο: Το ψηφιακό άλμα προς τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας»

Τον κομβικό ρόλο της προτυποποίησης της φροντίδας για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την μεγάλη σημασία της δημιουργίας πρότυπων μονοπατιών φροντίδας ειδικά για ομάδες πληθυσμού όπως οι ογκολογικοί ασθενείς, επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ Βασίλειος Μπαλάνης στην κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο: Το ψηφιακό άλμα προς τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας».

Παράλληλα σημείωσε ότι:

– O ΟΔΙΠΥ αναλαμβάνει ήδη την δημιουργία Προγραμμάτων Προτυποποίησης Φροντίδας στη χώρα μας και στον σχεδιασμό του έχει ήδη ενταχθεί η δημιουργία Κατ’ Οίκον φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς μέσω του οποίου δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο, εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες υγείας στη νέα πρότυπη φροντίδα και σχεδιάζεται εκ νέου η νοσηλεία των ασθενών από το σπίτι τους μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΔΙΠΥ προτίθεται να συνεργαστεί στενά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).

–  Οι 3 βασικοί στόχοι του ΟΔΙΠΥ είναι η Βελτίωση της Ποιότητας, η Ασφάλεια των Ασθενών και η Ισότιμη Πρόσβαση, ενώ στη βάση της υλοποίησής τους είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση

– Αναφορικά με τον στόχο της ασφάλειας των ασθενών, λαμβάνεται υπ’ όψιν η εμπειρία των ασθενών, η οποία και θα συνυπολογίζεται στις αξιολογήσεις των νοσοκομείων μέσω δεικτών PREMS και PROMS. Η Ελλάδα ήδη συμμετέχει, μέσω του ΟΔΙΠΥ, στην πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για δημιουργία δεικτών PREMS και PROMS σε όλη την Ευρώπη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο