Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου Β. Μπαλάνη

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ Α.Ε, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο Fm» και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, εμφανής είναι η τάση μείωσης των λοιμώξεων σε 10 Νοσοκομεία της χώρας που παρακολουθούνται μέσω του Προγράμματος Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, το οποίο  αγκαλιάστηκε από τους επαγγελματίες υγείας με πολύ θετικά αποτελέσματα και τεράστιο όφελος για την ασφάλεια των ασθενών.  «Μέσω αυτού του προγράμματος γίνεται για πρώτη φορά συστηματική καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών λοιμώξεων. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες λοιμώξεων του προγράμματος είναι αυτές που σχετίζονται με τη χρήση παρεμβατικού εξοπλισμού όπως οι βακτηριαιμίες που σχετίζονται με τον κεντρικό καθετήρα και κατά την πρώτη περίοδο καταγραφής εμφάνισαν 7.25 περιπτώσεις / 1,000 ημέρες νοσηλείας ενώ μετά τις πρώτες παρεμβάσεις ο δείκτης έπεσε  στις 6.5 περιπτώσεις / 1,000 ημέρες νοσηλείας. Το όφελος από την βελτίωση των δεικτών λοιμώξεων είναι πολλαπλό, καθώς από τη μία  επηρεάζεται σημαντικά η υγεία του ασθενούς, από την άλλη μειώνονται οι μέρες  νοσηλείας. Το πρόγραμμα  χρηματοδοτήθηκε με 5 εκατομμύρια ευρώ από το ΙΣΝ, υλοποιείται από το Κέντρο Κλινικής Eπιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων  CLEO, και τρέχει υπό την επίβλεψη του ΟΔΙΠΥ».

Ο κ. Μπαλάνης αναφέρθηκε ακόμη στον «Εθνικό Χάρτη Υγείας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και στοχεύει στη χαρτογράφηση της «προσφοράς» και «ζήτησης» του συστήματος υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, προκειμένου να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και συστάσεις για την επίτευξη  στρατηγικών στόχων. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων Υγείας για τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των πρωτογενών δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας τεκμηριωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας του πληθυσμού. Η ανάπτυξη του Εθνικού Χάρτη Υγείας έχει ως κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη, αλλά και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων για την άμεση ανταπόκριση του συστήματος υγείας στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες υγείας των πολιτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ μίλησε επίσης για το Πρόγραμμα «Κατ οίκον Νοσηλεία» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 14 εκατ. ευρώ. Στόχευση του Προγράμματος είναι η παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας, ολιστικής, εξατομικευμένης φροντίδας σε αυτούς τους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, θα μειωθεί ο μέσος χρόνος νοσηλείας και οι επανεισαγωγές ασθενών με σύνθετα χρόνια νοσήματα που χρήζουν υποστήριξης ενός ή περισσότερων συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, θα ελευθερωθούν κλίνες και πόροι σε νοσοκομειακό επίπεδο, ενώ αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση και των δεικτών λοίμωξης, καθώς θα μειωθεί ο βαθμός έκθεσης των ασθενών σε πολυανθεκτικά στελέχη και ο κίνδυνος ενδονοσοκομειακής μετάδοσης. Επιπλέον, θα είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ασθενών στη μακροχρόνια θεραπεία, ενώ αναμένεται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις και στη μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους φροντίδας τόσο για τα Συστήματα Υγείας όσο και για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των Νοσοκομείων, ο ΟΔΙΠΥ έχει πραγματοποιήσει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης  σε 12 νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η αποτύπωση αφορά σε κρίσιμες λειτουργίες της υγειονομικής μονάδας που θα πρέπει να πληρούν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία, τα ελάχιστα απαιτούμενα σε ότι αφορά την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Η δράση στοχεύει στη διόρθωση των αποκλίσεων από τις λειτουργίες – διαδικασίες ασφάλειας και ποιότητας, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες σφαλμάτων φροντίδας που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη στους ασθενείς, και να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας, ανικανότητας ή και  θνητότητας, αλλά και αύξηση των ημερών νοσηλείας, καθώς και διαγνωστικών ή θεραπευτικών δαπανών. Όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία έχουν ανταποκριθεί με πλάνα υλοποίησης διορθωτικών δράσεων με αρκετές από τις δράσεις να έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά.

Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ο κ. Μπαλάνης μίλησε ακόμη για Πρότυπα ποιότητας  που ο Οργανισμός θα εφαρμόσει αρχικά πιλοτικά με στόχο την υιοθέτηση Εθνικών Προτύπων και την καθολική εφαρμογή τους στις υγειονομικές μονάδες της χώρας.

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στους υιοθετημένους δείκτες ποιότητας, ασφάλειας, αποδοτικότητας και  αποτελεσματικότητας οι οποίοι εφαρμόζονται πιλοτικά σε 14 Νοσοκομεία από όλη τη χώρα».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο