Τροποποίηση Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας» σχετικά με ΥΠ-2 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf Τροποποίηση Διακήρυξης 02_2023 23PROC012886242 538 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο