Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 1210/17.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013786885 2023-11-17) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη α) τεσσάρων (4) συμβάσεων για την παροχή ανεξαρτήτων συμβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας και β) δυο (2) συμβάσεων Επιθεωρητών/τριών επαγγελματιών υγείας, για την παροχή ανεξαρτήτων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την υποστήριξη των κλιμακίων του ΟΔΙΠΥ στη Διενέργεια διαδικασίας επιτόπιας αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας ασθενών σε Ελληνικά νοσοκομεία και εκπόνηση αναφορών προς τη Διοίκηση του ΟΔΙΠΥ, καθώς επίσης και τη δημιουργία σχετικής έκθεσης.»

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 20231124 Τροποποίηση πρόσκλησης επιθεωρητές επ 23PROC013831423 583 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο