Β. Μπαλάνης: Η αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στην πρώτη γραμμή δράσης του ΟΔΙΠΥ

Τα βασικά σημεία, καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα, από την υλοποίηση του Πανελλήνιου Προγράμματος για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιολογικής Αντοχής (GRIPP-SNF) παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) Βασίλειος Μπαλάνης, από το βήμα του συνεδρίου «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» που συνδιοργάνωσαν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

«Χάρη στο Σχέδιο για την Αντιμετώπιση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων -το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα συστημική καταγραφή εθνικής εμβέλειας επί συγκεκριμένων δεικτών λοιμώξεων μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων», δήλωσε ο κ. Μπαλάνης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, από τους 18 πρώτους μήνες λειτουργίας του Προγράμματος, διαπιστώνεται ήδη μείωση των λοιμώξεων στα δέκα νοσοκομεία όπου εφαρμόζεται.

Ταυτόχρονα με το GRIPP-SNF, ο ΟΔΙΠΥ «τρέχει» δύο εξίσου σημαντικά προγράμματα εθνικής εμβέλειας, το Σχέδιο Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ) και τον Εθνικό Χάρτη Υγείας, καθώς και επιπρόσθετα προγράμματα πανευρωπαϊκής κλίμακας. «Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η στόχευση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία με τα οποία συνεργάζεται ο ΟΔΙΠΥ. Ο στόχος αυτός έχει σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ΟΔΙΠΥ και επαγγελματιών Υγείας. Το δεύτερο κοινό σημείο είναι η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων, καθώς και η προτυποποίηση  συγκεκριμένων διαδικασιών για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος», δήλωσε ο κ. Μπαλάνης.

Ερωτώμενος σχετικά με την αποδοχή των εν λόγω προγραμμάτων και την ανταπόκριση εκ μέρους των επαγγελματιών Υγείας, παραδέχθηκε ότι «η αλλαγή κουλτούρας είναι μια διαρκής πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ωστόσο, η ανταπόκριση εκ μέρους του προσωπικού είναι πολύ ικανοποιητική. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Institute for Healthcare Improvement (ΙΗΙ), όπου εφαρμόζεται άρτια μεθοδολογία και τεχνοκρατική προσέγγιση με τελικό στόχο να μειώσουμε περαιτέρω τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις».

Μετάβαση στο περιεχόμενο